About fiscal policy

Fiscalitate

Am derulat în permanentă, încă din anul 2000, consultanță pentru probleme fiscale diverse cu privire la TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidenților, impozit pe venit, contribuții sociale, prețuri de transfer, impozite și taxe locale.

Fiscalitatea este în permanenta avuta în vedere de echipa noastră în consultanta oferita în orice alte domenii ale dreptului, impactul fiscal al oricaror opțiuni de afaceri fiind de neignorat pentru orice companie diligenta.

Asigurăm asistentă juridică pentru contribuabili în etapa de inspectie fiscala, procedura prealabila administrativa și litigii fiscale, dacă se impune.

Asiguram de asemenea consultanta pentru derularea procedurii de esalonare la plata a creantelor fiscale, aceasta constituind, conform experientelor anterioare ale clientilor noștri, o maniera simpla și sigură de a asigura continuitatea și stabilitatea afacerii după un control fiscal ce a stabilit sume importante de plata, a caror achitare instantanee ar însemna destabilizarea companiei.

Avem pe rolul instantelor un număr mare de litigii fiscale ce au ca obiect contestarea de rapoarte de inspecție fiscală întocmite fie de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, prin organele sale teritoriale, fie de autoritățile publice fiscale locale.